Absència quarta

La llum del fred m’empresona en les tardes

curtes d’hivern

mentre t’espero, i la foscor

reiterada del vespre

recobreix tots els objectes

amb cada gest que no puc dir.

L’aire supura

mentre t’espero en l’instant immòbil.

Anuncis